Jóga skutečně pro všechny?

Jsme stvořeni k pohybu. A čím je variabilnější, tím lépe! Pohyb zkrátka utváří tělo a má vliv i na naši mysl. Naše těla toho vydrží opravdu mnoho, ale současný, převážně sedavý způsob života jim příliš nesvědčí.

Nejlepší pohybová aktivita je ta, která nabízí pestrost

Tuto statickou zátěž je potřeba kompenzovat nějakým vhodně zvoleným druhem pohybu. Existuje mnoho sportovních aktivit, ale některé postrádají pestrost pohybu a mohou být spíše jednostranné.

Jóga jako fyzická aktivita má tu výhodu, že zapojuje a zároveň také propojuje celé tělo. Učí naše svaly vzájemně spolupracovat. Kombinuje protahování a posilování. Věnuje velkou pozornost také dechu, který má být průvodcem každé pozice i pohybu. A co je ještě důležitější, učí nás i relaxaci, která je nezbytnou podmínkou pro kvalitní funkci našich svalů.

Pohyb bez relaxace je jako den bez noci.

Kdy je na cvičení jógy pozdě? Nikdy!

Pohyb není záležitostí věku, ale života jako takového. V okamžiku, kdy se přestáváme pohybovat, ať duševně nebo fyzicky, stagnujeme. Často ztrácíme chuť do života a spíše jen přežíváme. Pohyb však přináší změnu…

Každé životní období člověka vyžaduje jedinečný přístup i během výběru sportovních aktivit. Jiné pohybové aktivity jsou vhodné pro předškolní děti a úplně jiné pak budou vyžadovat dospívající. Specifický přístup bude potřeba u těhotných žen a zcela jiné požadavky na cvičení budou mít třeba senioři.

Jóga je schopná nabídnout každé věkové kategorii pohyb dle potřeb. Často tak vznikají lekce, které jsou zaměřené na děti, těhotné či ženy po porodu, na seniory a podobně. Celá lekce pak závisí na znalostech a zkušenostech daného lektora.

Má nějaká omezení?

Osobně zastávám názor, že jóga jako skupinové cvičení je vhodná především pro zdravé lidi. Pokud má člověk nějaký zdravotní problém, měl by se před cvičením poradit s lékařem či fyzioterapeutem a zároveň vše prodiskutovat i se samotným lektorem jógy. Toho by měl o svých zdravotních omezeních informovat vždy, a ideálně ještě před začátkem lekce.

Existují totiž cviky, které jsou přímo kontraindikované u různých zdravotních stavů či potíží. To ale vůbec neznamená, že těmto lidem není jóga dostupná. Postupem času totiž vznikly nejrůznější druhy jógy, které se zaměřují třeba i na tyto specifické skupiny (např. hormonální jóga, traumajóga, apod.).

Další velkou skupinu pak tvoří lidé s onemocněním pohybového aparátu. Nezřídka se stává, že pokud někoho bolí záda, pak vyhledá jógu pro zdravá záda (zní to celkem logicky). Jenomže kýžená úleva se po lekci nemusí dostavit. A co je horší, někdy se bolesti dokonce zintenzivní.

Pokud se jedné lekce účastní více lidí, je potřeba počítat s tím, že každý má zcela jiný problém, i když všichni společně trpí třeba na bolesti zad. A navíc, lektor během jednoho okamžiku nemůže věnovat svoji pozornost více lidem současně.

Jak řešit bolesti při cvičení

V takovém případě doporučuji vyzkoušet individuální lekci jógy. Tam by měl lektor cvičení přizpůsobit danému klientovi tak, aby byl schopen postupně přejít na skupinové lekce s tím, že bude vědět, čemu se vyhnout, co modifikovat a co si má při cvičení hlídat. Pohyb by totiž neměl v žádném případě působit bolest. (Pokud Vás zajímá více o tom, jak rozhodně necvičit, pak mrkněte na tento článek).

Když ani individuální lekce nepřinášejí očekávaný efekt, pak je na místě návštěva fyzioterapeuta. Někdy totiž postačí odstranit blokády některých kloubů nebo třeba jen zmírnit svalové dysbalance a bolesti odcházejí nebo se může zcela přirozeně zvýšit i rozsah pohybu. Najednou tak pozice a pohyby, které byly utrpením, dostávají šanci na pohodové zvládnutí.

Někdy je ale potřeba určitá cvičení vynechat, nebo alespoň modifikovat. Časté bývají i nutné změny v pohybových stereotypech. S tím vším by měla fyzioterapie také pomoci. 

Něco na ní bude…

Mohlo by se zdát, že jóga je takovým současným módním výstřelkem. I přes to ale překonává hranice času i prostoru. Mění se a přizpůsobuje nejrůznějším požadavkům aktuální doby. Množství jógových videí je toho v současnosti také důkazem.

Sama jóga je svým způsobem rovněž v pohybu. Tím stále žije mezi námi a těší se vzrůstající popularitě.

S respektem k Vám i Vašemu tělu,

Martina

Martina Závišková
Mojí profesí je probouzet v lidech zájem o vnímání vlastních pohybových návyků a rozkrývat příčiny jejich zdravotních potíží prostřednictvím pozorování těla, pohybu a emocí. Jsem fyzioterapeut a pracuji také jako certifikovaný lektor jógy. Ve své bakalářské a diplomové práci jsem se věnovala psychosomatickým souvislostem v pohybovém aparátu a od té doby mě toto téma nepřestává fascinovat. Více informací o mně zjistíte zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.